Як оскаржити договір фінансового лізингу та виграти суд

Як оскаржити договір фінансового лізингу та виграти суд

Правові відносини, що виникають у зв’язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Ггражданского кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг».

Підставою для визнання договорів фінансового лізингу недійсним і повернення сплачених коштів моежете бути, якщо умови договору лізингу не відповідаючи вимогам Закону України «Озащіте прав споживачів», а також не є справідлівості по відношенню лізінгополучітеля фізичної особи – споживача фінансових послуг.

Стаття 18 Закону України «Про захист прав споживачів» містить підстави для визнання угоди (або її частини умов) недійсною. Так, за змістом частини 5 цієї норми у разі визнання несправедливим окремого положення договору, включаючи ціну договору, може бути визнано недійсним або змінено такий стан, а не сам договір. У разі, якщо зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним в цілому (частина шоста статті 18 Закону).

Визначення поняття «несправедливі умови договору» закріплено в частині другій статті 18 цього Закону. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є ​​істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

Аналізуючи цю норму, можна зробити висновок, що умови договору кваліфікуються як несправедливі при наявності одночасно таких ознак:

1) умови договору порушують принцип сумлінності (п.6 ч.1 ст. 3 та ч.3 ст. 509 Цивільного кодексу України);
2) умови договору призводять до суттєвого дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін;
3) умови договору завдають шкоди споживачеві.

Несправедливими згідно з частиною третьою статті 18 Закону є, зокрема:

– умови договору про виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання або неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у випадку порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);

– встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця; надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;

– визначення ціни товару на момент його поставки споживачеві або надання продавцю (виконавцю, виробнику) можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірвати договір у разі збільшення ціни порівняно з тією, що була погоджена на момент укладення договору.

Аналіз зазначених норм дає підстави для висновку, що несправедливими є положення договору фінансового лізингу, які містять умови про зміни у витратах, в тому числі по платі за дострокове його погашення.

Відповідно до частин першої, другої статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент її здійснення стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 Кодексу.

Правові позиції про несправедливі положеннях договору фінансового лізингу викладені
Верховним Судом України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 грудня 2015 року за розгляді справи № 6-2766цс15 про визнання договору фінансового лізингу недійсним та стягнення коштів.

Якщо у Вас є необхідність визнати договір фінансового лізингу недійсним і стягнути сплачену суму за договором – звертайтеся!

м. Київ, вулиця Ольжича, 13

тел.: +38 068 489-96-46

Ви можете скористуватися нашим сервісом та придбати зразок позовної заяви про визнання договору фінансового лізингу недійсним та стягнення коштів (з посиланням на судове рішення) – придбати>>>

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *