Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Адвокатське бюро «Довженко та партнери”» пропонує послуги щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса та його скасування

Скасування виконавчого напису нотаріуса за кредитними зобовязаннями – наша СУДОВА ПРАКТИКА

Скасування виконавчого напису нотаріуса, що був вчинений на користь Альфа банку

Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, нотаріус вчиняє виконавчий напис, яка є виконавчим документом і підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби України або приватними виконавцями.

Для звернення стягнення на заставне майно або інше майно кредитори активно використовують виконавчий напис нотаріуса. На відміну від судових розглядів, такий механізм дозволяє їм швидко відібрати майно у боржника, уникнувши «процесуальних диверсій». Однак юристи вже відшукали лазівки, які допомагають позичальникам оскаржити і цю процедуру. «Виконавчий напис нотаріуса оскаржується найбільш часто і досить успішно. Це пов’язано з неоднозначністю цієї процедури і її протиріччям законодавству. Відповідно до ст. 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Однак виконавчий напис рішенням суду не є ».

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріуси вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку.

Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

У разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки нотаріус перевіряє за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманою шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру, наявність чи відсутність заставної, наявність чи відсутність інших іпотекодержателів.

Для оскарження до суду необхідно подати позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Як правило, на першому судовому засіданні суд витребує докази – повний пакет документів наданих кредитором нотаріуса, на підставі яких він вчинив виконавчий напис.

В судовому засіданні повинні бути встановлені наступні фактичні дані:

  1. Наявність письмового вимоги про повернення позикових коштів боржником
  2. Наявність письмової вимоги про усунення порушення з розрахунком суми заборгованості та посиланнями на договору і зобов’язання боржника пере стягувачем

Якщо в судовому засіданні буде встановлено, що в справі відсутні докази повідомлення іпотекодавця про порушення позичальником зобов’язань за кредитним договором, а позичальника про наявність у нього заборгованості за кредитним договором та попередження про необхідність усунення порушення, вчинення нотаріусом виконавчого напису буде визнано таким, що суперечить закону .

Як показує судова практика, нотаріуси часто вчиняють виконавчі написи з порушенням чинного законодавства України.

На нижче наведених посиланнях можна ознайомитися з судовими рішеннями на дану тему:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92924830

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92930268

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92935361

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92927013

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92888634

Якщо на вашому договорі вчинено виконавчий напис нотаріуса про стягнення суми боргу по кредиту, відкрито виконавче провадження, ми надамо вам кваліфіковані послуги щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса та його скасування, а також щодо закриття виконавчого провадження та реалізації вашого майна.

Зв’яжіться з нами

Якщо Ви хочете більш детально дізнатися про послугу – звертайтеся до нас за номерами телефонів: 

Твик CallShortcut позволит разместить иконку контакта на рабочем столе | ПростоMAC +38 068 489-96-46

Твик CallShortcut позволит разместить иконку контакта на рабочем столе | ПростоMAC +38 098-827-56-90

Адреса: м. Київ, вул. Білоруська, 30

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) позовних заяв про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, які опуліковані на нашому порталі Інтернет магазин юридичних документів “Світ документів – онлайн” .

Деякі зразки заяв опубліковані з посиланням на судові рішення. 

Всі зразки позовних заяв про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню відповідають вимогам матеріального та процесуального права України.

1. Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (з посиланням на судове рішення) – 150 грн.

Фабула справи:

Між позивачем (позивальником)  та ЗАТ “Альфа-Банк”, правонаступником якого є ПАТ “Альфа-Банк”, укладено кредитний договір, за умовами якого банком надано позивачеві кредит.

Позивач неналежно виконував взяті на себе за кредитним договором зобов`язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування ним у строки, встановлені договором.

За договором факторингу ПАТ “Альфа-Банк” відступило ТОВ “Кредитні ініціативи” право вимоги до позичальника за кредитним договором.

 З огляду на прострочення позичальником строків сплати кредиту, процентів за користування ним ТОВ “Кредитні ініціативи” звернулося до приватного нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису.

Приватний нотаріус вчинив виконавчий напис на користь ТОВ “Кредитні ініціативи” про стягнення заборгованість за кредитним договором – заборгованість зі сплати кредиту (основного боргу), проценти за користування кредитом.

Позивач вважає, що виконавчий напис було вчинено з порушенням вимог ст.ст. 8788 Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, та Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172.

У позові позивач просить суд визнати виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.

Позовна зава задоволена судом в повному обсязі.

За наступним посиланням ви зможете придбати: заву ро вжиття заходів забезпечення позову про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (з посиланням на ухвалу суду в рамках цієї справи):

Заява про вжиття заходів забезпечення позову про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (з посиланням на ухвалу суду)>>>

2. Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (з посиланням на судове рішення)- 150 грн. 

Фабула справи:

Дніпровським районним судом м. Києва було винесено рішення за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до боржника про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким у задоволенні позову відмовлено.

Пізніше після ухвалення зазначеного вище рішення суду приватним нотаріусом було видано виконавчий напис, за яким визначено стягнути з боржника борг за кредитним договором на користь стягувача ПАТ КБ «Приватбанк».

Позивач (боржник) вважає, що наявна заборгованість за кредитним договором не є безспірною і не може вважатись обґрунтованою у зв’язку з наявністю рішення Дніпровського районного суду міста Києва в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до боржника (позивача) про стягнення заборгованості, адже між сторонами існував спір про право.

У позові позивач просить суд визнати виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.

Позовна зава задоволена судом в повному обсязі.

3. Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (іпотека) (з посиланням на судове рішення)-150 грн.

Фабула справи:

Відповідачем були порушенні норми Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а саме: абз.3 ст.24 (щодо надіслання вимоги-повідомлення), п. 6 ч. 2 ст. 27 (обов’язок стягувача щодо надання 30-ти днів на добровільне виконання вимоги) та п. 5 ч. 2 ст. 27 (відсутність попередження про позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який має намір застосувати Відповідач (обтяжувач).
Крім того, заборгованість не є безспірною і не може вважатись обґрунтованою.

У позові позивач просить суд визнати виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.

Позовна зава задоволена судом в повному обсязі.

4. Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (іпотека) (з посиланням на судове рішення)-150 грн.

Фабула справи:

У відповідності до п.п.2.3 п.2 Глави 16 вказаного вище Порядку, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Аналогічне положення міститься в ч.1 ст. 35 Закону України «Про іпотеку».

Боржник (позивач) протягом всього терміну дії кредитного договору та договору наступної іпотеки по день вчинення виконавчого напису нотаріуса, не отримував жодної вимоги від третьої особи про усунення порушень, зокрема про погашення заборгованості за основним зобов’язанням передбаченим кредитним договором, відсотками чи штрафними санкціями, ні поштовим направленням ні під розписку ні в жоден інший спосіб передбачений Законом, в тому числі за 30 днів до вчинення приватним нотаріусом виконавчого напису.

При таких обставинах, приватний нотаріус не мав жодних підстав для вчинення виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки, попередньо не переконавшись та не отримавши від банку документів, які б підтвердили отримання позивачем вимоги про усунення порушень та зі спливом тридцяти денного строку з моменту отримання позивачем такої вимоги.

У позові позивач просить суд визнати виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.

Позовна зава задоволена судом в повному обсязі.

5. Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню – 125 грн.

Фабула справи:

Приватним нотаріусом вчинений виконавчий напис на користь АТ «Альфа-банк».

Відповідно виконавчому напису нотаріуса з боржника стягнуто заборгованість за споживчим кредитним договором, яка складається із:

  • простроченої заборгованістю за сумою кредиту;
  • простроченої заборгованістю за комісією та процентами;
  • строкової заборгованістю за сумою кредиту;
  • витрат за вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Ознакою безспірності вимоги є відсутність заперечень боржника щодо заборгованості та її розрахунку, а також відсутності будь-яких суперечностей у поданих документах. На підтвердження безспірності заборгованості нотаріусу мають бути подані документи, що свідчать про визнання боржником вимог кредитора. Тобто, нотаріус повинен упевнитися в розумінні боржником пред`явлених до нього вимог і визнання їх. Документом, що підтверджує такий факт, є отримання боржником вимоги стягувача з підписом боржника про його отримання.

На адресу позивача з боку відповідача не було пред’явлення письмової вимоги про погашення заборгованості за кредитом. Тобто приватний нотаріус вчиняючи виконавчий напис не упевнився в безспірності заборгованості.

У позові позивач просить суд визнати виконавчий напис вчинений приватним нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню.

До зразку позовної заяви додаються:

  • зразок довідки про підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;
  • зразок попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи.

Публікації на тему:

Виконавчий напис нотаріуса та підстави його скасування. Зразки позовних заяв

Скасування виконавчого напису нотаріуса. Алгоритм дій